Palanga info

 • Padidinti šriftą
 • Šrifto dydis p/nutylėjimą
 • Sumažinti šriftą
Naudinga

Naudinga informacija

Naudinga informacija dovanojimo ir paveldėjimo atveju:

 • Dovanojimas
 • Testamentas
 •  

   
  Naudinga informacija dovanojimo ir paveldėjimo atveju
 • Dovanojimas
 • Testamentas
 • Įstatymai

  Žemės

 • Lietuvos respublikos žemės
 • Teritorijų planavimo
 • Teritorijų planavimo normatyviniai dokumentai
 • Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano
 • Detaliųjų planų rengimo
 • Lietuvos respublikos piliečių nuosavybės teisių ilikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
 • Žemės sklypų perleidimo ir nuomos užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms  ir konsulinėms įstaigoms tvarkos bei sąlygų
 • Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn
 • subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų konstitucinio įstatymo pakeitimo

  Mokesčių

 • Žemės mokesčio
 • Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 12 ir 13 straipsnių pakeitimo
 • Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio
 • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
 • Registrų

 • Nekilnojamojo turto registro
 • Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo
 • Nekilnojamojo turto kadastro
 • Lietuvos respublikos geodezijos ir kartografijos
 • Lietuvos respublikos valstybės registrų
 • Statybos

 • Statybos
 • Respublikinės statybos
 • Statybos techniniai reglamentai
 • Aplinkos ir kultūros vertybių apsaugos

 • Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos
 • Saugomų teritorijų
 • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
 • Aplinkos apsaugos
 • Jūros aplinkos apsaugos
 • Pajūrio juostos
 • Aplinkos monitoringo
 •    Reklama

  Reklaminis skydelis
  Reklaminis skydelis
  Reklaminis skydelis
  Reklaminis skydelis
  Reklaminis skydelis
  Reklaminis skydelis